เกี่ยวกับเรา

www.4youargento.com หรือ บริษัท 4YOUARGENTO จำกัด คือหนึ่งในผู้นำการจำหน่ายผ้าไหม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจาก ผ้าไหมมานานกว่า 4 รุ่นหรือไม่น้อยกว่า 90 ปี 

โดยมีจุดเริ่มต้นจาก คุณยายทวดทอง กองเมืองปัก เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่สมัยที่ คุณยายทวด ยังเป็นสาว(ราวๆปีพ.ศ.2459)ในระยะเริ่มแรกคุณยายทวดทอง ใช้กี่มือในการทอผ้าไหม หรือเรียกว่า“กี่เล็ก” (โดยใช้มือช่วยในการสอดกระสวย) มีกี่ประมาณ 3 หลังโดยให้ลูกสาว ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือ คุณยายแทวนัด เมืองปัก ช่วยในการทอผ้าไหม ลูกค้าของ คุณยายทวดทอง กองเมืองปัก ในสมัยนั้นยังอยู่ไม่ไกลจาก อ.ปักธงชัยมากนักเช่นอยู่ที่อ.สีคิ้ว และที่จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่ผ้าไหมที่ส่งไปขายนั้น จะเป็นผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมมัดหมี่ แต่ก็มีปริมาณการผลิตไม่มากนัก

หลังจากนั้น เมื่อคุณยายแทว นัดเมืองปัก แต่งงานและได้แยกครอบครัวออกไปคุณยายจึงแยกออกมาทำธุรกิจผ้าไหมเป็นของตนเอง โดยเริ่มแรกมีกี่ทอมือ(กี่กระตุก)ประมาณ 40 หลังและหลังจากนั้น จึงเริ่มมีจำนวนกี่กระตุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและได้สร้างเป็นโรงงานทอผ้าไหมขึ้นภายในตัวตลาดปักธงชัย จนกระทั่งมีกำลังผลิตมากกว่า200 หลัง(ในขณะนั้น) ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆเช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุบลฯลฯ ซึ่งคุณยายได้จัดส่งผ้าไหมไปให้ลูกค้าด้วยตนเอง เมื่อคุณยายแทว นัดเมืองปัก มีอายุมากขึ้นท่านได้มอบหมายให้ คุณพวงทอง นวลศรีผู้เป็นลูกสาวเป็นผู้สืบทอดกิจการทอผ้าไหมหลังจากนั้นได้มีการขยายกิจการเจริญเติบโตมากขึ้น และได้ตั้งชื่อร้านว่า “4YOUARGENTO” ซึ่งแต่เดิมจะใช้ชื่อว่า“พวงทองไหมไทย” เนื่องจากวันที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตรงกับวันที่5 พฤษภาคม2519 ซึ่งตรงกับ วันฉัตรมงคล หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนกออก อ.ปักธงชัยจึงแนะนำให้ใช้ชื่อว่า “4YOUARGENTO” มาจนถึงปัจจุบันนี้

หลังจากนั้นประมาณปีพ.ศ. 2530 คุณวชิราพรรณ นวลศรี ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณพวงทอง นวลศรี เป็นผู้สืบทอดกิจการทอผ้าไหม และจัดตั้งเป็นรูปแบบของบริษัทคือ“บริษัท 4YOUARGENTO จำกัด”และเมื่อปีพ.ศ.2545 บริษัท 4YOUARGENTO จำกัด ได้ทำการขยายกิจการมาตั้งสาขาอีกแห่งที่ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย ทำให้ 4YOUARGENTO มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ หลังจากนั้น คุณวิชราพรรณ นวลศรีได้พยามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยการเข้ารับการศึกษาที่สถาบันออกแบบดีไซน์ ชนาพัฒน์ และก่อนสำเร็จการศึกษา ชุดเสื้อผ้าที่คุณวชิราพรรณ นวลศรี ได้ออกแบบนั้นได้รับการคัดเลือกจากสถาบันชนาพัฒน์ ไปจัดแสดงแฟชั่นที่ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี หลังจากจบการศึกษา คุณวชิราพรรณ นวลศรี ได้กลับมาออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าใหม่ทำให้ชุดผ้าไหมของ 4YOUARGENTO เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยทั่วไป